Četrta seja Višjega šolskega sveta

Na seji 1.3.2016 so bile končno imenovane delovne komisije. Član Volilne liste Skupaj za slovensko šolo je bil imenovan v komisijo:  “Governance e rapporti con le autonomie e le altre istituzioni del territorio”.

Ne glede na imenovanje pa ima v luči notranjega pravilnika pravico poseči v vseh komisijah, ko se odločitve tičejo slovenske šole.