27. julija, 2020

Opozorilo prošje za suplence 2. pas in pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI)

By admin

Sindikat slovenske šole svetuje tistim, ki se prvič vpisujejo v II. pas zavodskih (in pokrajinskih) lestvic, in pri tem uveljavljajo kredite iz didaktike in pedagogike, pridobljene v Sloveniji v okviru pedagoškega-andragoškega izobraževanja (PAI), da istočasno do 6. avgusta 2020 pošljejo na Urad za slovenske šole (slovenskiurad@istruzione.it) prošnjo za priznanje omenjenih kreditov na osnovi 6. odstavka 425. člena delegiranega zakona 297/1994. Prošnji naj priložijo potrdilo o opravljenem tečaju, seznam izpitov in “dichiarazione di valore in loco”, ki ga izda italijanski konzulat v Kopru. Kdor je že bil vpisan v zavodske lestvice,  naj v tem trenutku ne pošilja prošnje za priznanje pedagoško andragoške izobrazbe.