Author: admin

20. decembra, 2018

O Z.O. 62/17 in novi maturi

Sindikat slovenske šole ugotavlja, da Zakonski odlok št. 62/2017, ki uvaja preverjanje znanja italijanskega jezika na državnem izpitu za maturante šol s slovenskim učnim jezikom, odpira vrsto vprašanj didaktične in organizacijske narave, v katere sindikat trenutno noče poseči. Kljub temu pa ne more zamolčati ugotovitve, da se je v tem primeru pokazalo še enkrat, kako zakonski ukrepi, ki so sprejeti mimo slovenskih šolskih ustanov in […]

11. decembra, 2018

Natečaj za vodje uprave – VŠS soglasno predlagal, da bi urad za slovenske šole neposredno razpisal slovenska mesta

Rim 11-12-2018- Na svoji redni seji je Višji šolski svet razpravljal o besedilu razpisa za upravne vodje. Šolstvo pričakuje razpis že dobrih 18 let, postopek pa se mora zaključiti v teku leta. Slovenci moramo biti z besedilom razpisa še posebej zadovoljni, saj je vlada, tudi v skladu z zahtevami Sindikata slovenske šole, določila ločeni razpis za slovenske šole. To banalno dejstvo je že samo po […]

18. avgusta, 2018

Razpis za habilitirano učno osebje

Opozarjamo, da je bil v petek, 16. februarja objavljen razpis za  habilitirano učno osebje srednjih šol, kot to predvideva vladni odlok 59 z dne 13. aprila 2017. Slovenske šolnike opozarjamo na 16. člen, ki pravi: Art. 16 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, alla Regione Valle d’Aosta e alle Province di Trento e Bolzano. 1. Ai sensi di quanto […]

17. avgusta, 2018

Četrta seja Višjega šolskega sveta

Na seji 1.3.2016 so bile končno imenovane delovne komisije. Član Volilne liste Skupaj za slovensko šolo je bil imenovan v komisijo:  “Governance e rapporti con le autonomie e le altre istituzioni del territorio”. Ne glede na imenovanje pa ima v luči notranjega pravilnika pravico poseči v vseh komisijah, ko se odločitve tičejo slovenske šole.

17. avgusta, 2018

Višji šolski svet 10.5.2017

Na seji, ki se je odvijala 10. maja 2017 je Višji šolski svet opozoril Vlado, da na slovenskih šolah tudi pomožno osebje, ki želi dobiti mesto na slovenskih šolah mora poznati slovenski jezik, kakor je predvideno v dekretu 809 z dne 8.10.2015. Prav zaradi tega je vlado spodbudil, da v postopku za vpis v lestvice, ki so enotne za slovenske in italijanske šole, opozori kandidate, […]