Category: Višji šolski svet

Novice iz Višjega šolskega sveta

11. decembra, 2018

Natečaj za vodje uprave – VŠS soglasno predlagal, da bi urad za slovenske šole neposredno razpisal slovenska mesta

Rim 11-12-2018- Na svoji redni seji je Višji šolski svet razpravljal o besedilu razpisa za upravne vodje. Šolstvo pričakuje razpis že dobrih 18 let, postopek pa se mora zaključiti v teku leta. Slovenci moramo biti z besedilom razpisa še posebej zadovoljni, saj je vlada, tudi v skladu z zahtevami Sindikata slovenske šole, določila ločeni razpis za slovenske šole. To banalno dejstvo je že samo po […]

17. avgusta, 2018

Četrta seja Višjega šolskega sveta

Na seji 1.3.2016 so bile končno imenovane delovne komisije. Član Volilne liste Skupaj za slovensko šolo je bil imenovan v komisijo:  “Governance e rapporti con le autonomie e le altre istituzioni del territorio”. Ne glede na imenovanje pa ima v luči notranjega pravilnika pravico poseči v vseh komisijah, ko se odločitve tičejo slovenske šole.

17. avgusta, 2018

Višji šolski svet 10.5.2017

Na seji, ki se je odvijala 10. maja 2017 je Višji šolski svet opozoril Vlado, da na slovenskih šolah tudi pomožno osebje, ki želi dobiti mesto na slovenskih šolah mora poznati slovenski jezik, kakor je predvideno v dekretu 809 z dne 8.10.2015. Prav zaradi tega je vlado spodbudil, da v postopku za vpis v lestvice, ki so enotne za slovenske in italijanske šole, opozori kandidate, […]

27. januarja, 2016

Tretja seja Višjega šolskega sveta

Na dokaj živahni seji je bilo govora o vsedržavnem natečaju. Tudi v tem primeru je sindikat slovenske šole predlagal popravke v pravilnike, ki jih tu pripenjamo. Popravki, tehnične narave, ki so v korist slovenske šole, so bili soglasno sprejeti.

20. januarja, 2016

Druga seja Višjega šolskega sveta

Dnevni red druge seje višjega šolskega sveta je kot osrednjo točko imel sprejetje notranjega pravilnika  novo ustanovljenega organa. Šlo je za delikatno fazo, v kateri so bile določena pravila igre. Višji šolski svet je že takoj pokazal precejšnjo pozornost do manjšinskega vprašanja. Na predlog predstavnika Sindikata slovenske šole, prof. Petra Černica, ki je v debato posegel v imenu vseh treh narodnih manjšin (francoske, nemške in […]