18. junija, 2015

Izid volitev v višji šolski svet

Volitve v Višji šolski svet so potekale v torek 28. aprila 2015. Rezultati so bili  objavljeni komaj 10. junija 2015, dekret ustanovitve organa pa je bil objavljen 8. januarja 2016. Za mesto, ki je namenjeno slovenski manjšini so tokrat tekmovale tri liste in sicer CGIL z ravnateljem Marcom Jarcem, lista UIL, na kateri je kandidiral prof. Peter Ferfoglia in pa lista Skupaj za slovensko šolo, […]