Odbor

Sindikat slovenske šole za Gorico je na občnem zboru 14. decembra 2017 izvolil odbor, ki ga sestavljajo:

Jožef Prinčič – upokojeni ravnatelj

Igor Tul – profesor na dvojezični šoli v Špetru

Flavija Bezeljak – profesorica na zavodu Cankar – Zois – Vega

Martin Srebrnič – učitelj na Večstopenjski šoli Gorica

Irena Ferlat – učiteljica na Večstopenjski šoli Gorica

Solange Degenhart – profesorica na Večstopenjski šoli Gorica

Milan Jarc  – profesor na  zavodu Cankar – Zois – Vega

Mihaela Pirih – upokojena ravnateljica

Marjan Vončina – upokojeni profesor

Nataša Paulin – upokojena ravnateljica

Luana Rigo – učiteljica na dvojezični šoli v Špetru