Vloga

Sindikat slovenske šole ščiti kolektivne pravice slovenskih šolnikov in slovenske šole. Brez njega bi slovenska šola izgubila pomembnega sogovornika, ki zastopa interese slovenskih šolnikov v odnosu do administracije. Čeprav nam ni dano, da bi svojim članom lahko jamčili individualne storitve, je vloga Sindikata slovenske šole bistvenega pomena, predvsem ko moramo ščititi kolektivne interese slovenskega šolstva in braniti obstoj slovenskih delovnih mest.

Sindikat slovenske šole trenutno ni uradno priznan. Čeprav ga je že leta 2003 paritetni odbor predviden po 3. členu zakona 38/01 priznal kot sindikat, ki predstavlja interese slovenske narodne skupnosti na šolskem področju, kar je deželni odbr FJK s sklepom 760 z dne 1/4/2009 tudi potrdil na deželni ravni, danes še vedno delujemo kot prostovoljno društvo in se borimo za državno priznanje brez katerega nimamo pravice sklicevati sindikalnih zborovanj in opravljati vseh funkcij, ki so značilne za sindikat.

Kljub strukturnim težavam  pa smo v vseh teh letih uspeli ohraniti  v okviru slovenske šole  večino izvoljenih predstavnikov v enotnih sindikalnih predstavništvih (RSU) in izvoliti svojega člana v višji šolski svet.

Za priznanje se borimo že 17 let in ne nameravamo prenehati, ker po našem mnenju gre za pravico, ki jo je država uzakonila z zaščitnim zakonom.